اخبار
خدمات
  • پژوهش
  • نشاندار کردن انواع سلول
  • آموزش کشت سلول
  • عکس با میکروسکوپ فلورسنت
پژوهش

همکاری در طرح های پژوهشی
همکاری در طرح های مرتبط با سلول درمانی

نشاندار کردن انواع سلول

نشاندار کردن انواع سلول های یوکاریوتی با پروتئین نوترکیبGFP

آموزش کشت سلول

  آموزش کشت سلول

عکس با میکروسکوپ فلورسنت

عکس با میکروسکوپ فلورسنت

روزبه برای روزهای بهتر
درباه رویین ورزان زیست بهروز

شرکت تازه تاسیس روزبه توسط گروهی از محققان فعال  در حوزه سلول­های بنیادی در سال تاسیس شده است.
از خدمات شرکت روزبه تولید انواع مختلف سلول­ها و فرآورده های سلولی (شامل محیط های کشت تحت تاثیر سلول­ها و اگزوزوم­های سلولی) و مشاوره در مورد نحوه اجرای پروژه های تولیدی، تحقیقاتی و درمانی می باشد.


با ما در تماس باشید