اخبار
خدمات
  • پژوهش
  • عکس با میکروسکوپ فلورسنت
  • کلونینگ مولکولی
  • تعیین غلظت RNA , DNA و پروتئین
پژوهش

همکاری در طرح های پژوهشی
همکاری در طرح های مرتبط با سلول درمانی

عکس با میکروسکوپ فلورسنت

عکس با میکروسکوپ فلورسنت

کلونینگ مولکولی

انجام کلونینگ مولکولی در میزبان های سلولی باکتریایی و جانوری

تعیین غلظت RNA , DNA و پروتئین

تعیین  غلظت RNA,DNA  و  پروتئین

روزبه برای روزهای بهتر
درباه رویین ورزان زیست بهروز

شرکت تازه تاسیس روزبه توسط گروهی از محققان فعال  در حوزه سلول­های بنیادی در سال تاسیس شده است.
از خدمات شرکت روزبه تولید انواع مختلف سلول­ها و فرآورده های سلولی (شامل محیط های کشت تحت تاثیر سلول­ها و اگزوزوم­های سلولی) و مشاوره در مورد نحوه اجرای پروژه های تولیدی، تحقیقاتی و درمانی می باشد.


با ما در تماس باشید