اخبار
خدمات
  • مشاوره
  • نشاندار کردن انواع سلول
  • آموزش کشت سلول
  • کلونینگ مولکولی
مشاوره

ارائه خدمات مشاوره ای جهت راه اندازی و تاسیس مراکز ناباروری
ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه GMP
ارائه خدمات مشاوره ای جهت راه اندازی و تاسیس آزمایشگاه های تحقیقاتی / درمانی در زمینه سلول درمانی
ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه کشت سلول های بنیادی

نشاندار کردن انواع سلول

نشاندار کردن انواع سلول های یوکاریوتی با پروتئین نوترکیبGFP

آموزش کشت سلول

  آموزش کشت سلول

کلونینگ مولکولی

انجام کلونینگ مولکولی در میزبان های سلولی باکتریایی و جانوری

روزبه برای روزهای بهتر
درباه رویین ورزان زیست بهروز

شرکت تازه تاسیس روزبه توسط گروهی از محققان فعال  در حوزه سلول­های بنیادی در سال تاسیس شده است.
از خدمات شرکت روزبه تولید انواع مختلف سلول­ها و فرآورده های سلولی (شامل محیط های کشت تحت تاثیر سلول­ها و اگزوزوم­های سلولی) و مشاوره در مورد نحوه اجرای پروژه های تولیدی، تحقیقاتی و درمانی می باشد.


با ما در تماس باشید